Zbog svojih izuzetnih svojstava i mogućnosti, ovi materijali su našli svakodnevnu primenu u izradi kompletnih enterijera ili aplikacija u enterijeru.